Thương hiệu Lexus của nước nào?

Bạn đang tìm hiểu về thương hiệu Lexus? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về nguồn gốc và vị trí của thương hiệu Lexus trên thế giới. Thương hiệu Lexus thuộc nước nào? Tìm hiểu ngay!