Đề Xuất 12/2022 # Chó Đực Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 20 Like | Asahihotpot.com

Đề Xuất 12/2022 # Chó Đực Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chó Đực Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Asahihotpot.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chó đực nặng từ 70 đến 84 pound.

Males weigh between 70 and 84 pounds.

WikiMatrix

Bạn có thể lấy mùi từ con chó cái, và con chó đực sẽ đuổi theo.

You could take the smell from the female dog, and the dogs would chase the cloth.

ted2019

Chó đực đặc biệt yêu cầu một chủ sở hữu tự tin, chịu trách nhiệm.

Males in particular require a confident owner to be in charge.

WikiMatrix

Chó đực rất quan tâm đến thứ bậc, vì điều đó có thể ngăn chúng đánh nhau.

Male dogs are very serious about a hierarchy, because it prevents physical fights.

ted2019

Chúng ta là những con chó đực sexy.

We are sexy bitches.

OpenSubtitles2018.v3

Cũng phổ biến là tinh hoàn lac chỗ, xảy ra trong khoảng 10% của tất cả các con chó đực.

Also common is cryptorchidism, which occurs in about 10% of all male dogs.

WikiMatrix

Chiều cao ở chó đực là 65 cm (26 in) hoặc hơn, và ở chó cái là 62 cm (24 in) hoặc hơn.

At the withers, the height in male dogs is 65 centimetres (26 in) or more, and in female dogs is 62 centimetres (24 in) or more.

WikiMatrix

Chiều cao lý tưởng cho chó đực là 37–38 cm, và chiều cao lý tưởng cho chó cái là 36–37 cm.

The ideal height for dogs is 37–38 cm, and the ideal height for bitches is 36–37 cm.

WikiMatrix

Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của giống chó này là sự khác biệt lớn giữa chó đực và chó cái.

One of the most charming features of the breed is the great difference between male and female.

WikiMatrix

Vì vậy, tất nhiên, mỗi loài động vật sản xuất ra một lượng nhỏ trong trường hợp của loài chó, chó đực có thể ngửi được, nhưng chúng ta thì không.

The reason for that, of course, is that each of these animals produces tiny quantities, and in the case of the dog, males dogs can smell it, but we can’t smell it.

ted2019

Một con chó cái trong thời gian động đực gửi tín hiệu vô hình đến những con chó đực trong khu vực xung quanh, không phải âm thanh, mà là mùi hương.

A female dog in heat sent an invisible signal to male dogs for miles around, and it wasn’t a sound, it was a smell.

ted2019

Mastru Abruzzese đại diện cho chủng chó Abruzzese ban đầu và có đặc trưng bởi kích thước lớn hơn của nó, một số con chó đực được thuật lại có trọng lượng trên 100 kg (220 lb).

The Mastino Abruzzese represents the original Abruzzese strain and is characterized by its larger size, some male dogs reportedly exceeding 100 kg (220 lbs) in size.

WikiMatrix

Tiêu chuẩn Fédération Cynologique Internationale cho trọng lượng của Chó Coton de Tulear là từ 6 đến 8 kg (từ 13 đến 18 lb) đối với chó đực và trọng lượng đối với chó cái dao động trong khoảng 3,5 đến 5 kg (từ 7,7 đến 11,0 lb).

The Fédération Cynologique Internationale standard gives the Coton’s weight as 6 to 8 kg (13 to 18 lb) for males and 3.5 to 5 kg (7.7 to 11.0 lb) for females.

WikiMatrix

Hai con chó St. John cuối cùng được biết đến đã được chụp ảnh vào đầu những năm 1980 (ở tuổi già) đã sống sót trong một “khu vực rất xa xôi”, nhưng cả hai đều là chó đực, khiến giống chó này bị tuyệt chủng. ^ Photos here .

The last two known St. John’s dogs were photographed in the early 1980s (in old age) having survived in a “very remote area”, but both were male, bringing the St. John’s water dog to an end.

WikiMatrix

Nghiên cứu bao gồm bốn mươi tám con chó giống (cả đực lẫn cái) với trọng lượng dao động từ 14,5-24,5 kg.

The study included forty-eight mixed breed dogs (both male and female) with weights ranging from 14.5-24.5 kilograms.

WikiMatrix

Chiều dài trung bình của một con chó dingo hoang dã đực là 125 cm (49 in) và con cái là 122 cm (48 in), so với con đực nuôi nhốt 136 cm (54 in) và cái 133 cm (52 in).

The average wild dingo male length is 125 cm (49 in) and the female 122 cm (48 in), compared with the captive male 136 cm (54 in) and the female 133 cm (52 in).

WikiMatrix

Chỉ còn ba chó Saintongeois sống sót sau Cách mạng Pháp, hai con đực và một con cái.

Only three old Saintongeois hounds survived the French Revolution, two dogs and a bitch.

WikiMatrix

Chó chiến đấu Cordoba có khả năng cùng săn bắn trong một đàn chó nhỏ với các cá thể đực và cái trộn lẫn; nếu không thì nó có khả năng chuyển sang đánh nhau với những con chó khác trong cùng một đàn.

The Cordoba was capable of hunting in a small pack of a male and female; otherwise it was likely to turn on its pack-mates.

WikiMatrix

Con cái ở bất kỳ số lượng chó sói nào thường nặng ít hơn 5–10 lb (2,3–4,5 kg) so với đực.

Females in any given wolf population typically weigh 5–10 lb (2.3–4.5 kg) less than males.

WikiMatrix

Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó; dê đực kêu nhau; yêu-quái ban đêm loán làm chỗ-ở, và làm nơi náu-nương yên-ổn.

Yes, there the nightjar will certainly take its ease and find for itself a resting-place.

jw2019

Chấn thương rất hiếm khi xảy ra trong các thử nghiệm này vì những con chó này được ngăn chặn từ việc làm trầm trọng đến hàng trăm con lợn đực và những con chó luôn mang áo khoác kevlar bảo vệ hoặc vòng đai nếu chúng sẽ tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ lợn nào.

Injuries are rare in these trials as the dogs are restrained from seriously hurting the hundred pound boars and the dogs always wear protective Kevlar vests or collars if they will be coming into physical contact with any pig.

WikiMatrix

Ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, chó Xiasi được lai tạo để chiến đấu chống lại lợn đực trong các cuộc thi.

In the Chinese Province of Guizhou, Xiasi dogs are bred to fight boars in competitions.

WikiMatrix

Bắt đầu từ những năm 1960, một số sự kiện dẫn đến một sự suy giảm của loài, bao gồm các lát đường mới thông qua hoặc gần lãnh thổ của họ, mà gây ra xung đột nhiều hơn với con người; chó đưa vào để đuổi lợn đực đi sau con ngựa thay vào đó, kết quả là thợ săn quay ngựa và chó hoang giết ngựa con.

WikiMatrix

Hai đứa trẻ của Marquis de Béthune với một chú chó Pug 1761 Một con Pug đực 1802 Bức họa chân dung của Sylvie de la Rue khoảng năm 1810 Young Lady in a Boat với một con Pug vẽ bởi James Tissot 1870 Bức chạm trổ của hai chú chó Pug “Punch và Tetty” trong cuốn sách năm 1895 “The Dog in Health and Disease” Pug năm 1915 Ảnh một chú chó Pug, được chụp khoảng năm 1900.

Children of the Marquis de Béthune with a pug 1761 A male pug 1802 Portrait of Sylvie de la Rue circa 1810 Young Lady in a Boat with a pug by James Tissot 1870 Engraving of the pugs “Punch and Tetty” from the 1859 book “The Dog in Health and Disease” Pug from 1915 Pug photo, ca 1900.

WikiMatrix

Chó Husky Alaska có kích thước vừa phải, trung bình từ 40 đến 60 pounds (21 đến 25 kg) đối với con đực và 35 đến 55 pound (17 đến 19 kg) đối với con cái.

Alaskan huskies are moderate in size, averaging 40 to 60 pounds (21 to 25 kg) for males, and 35 to 55 pounds (17 to 19 kg) for females.

WikiMatrix

Chó Con Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Chào mày chó con

Hey there.

OpenSubtitles2018.v3

Susan đã biết được mấy con chó con đến từ chỗ nào.

Susan found out where the puppy had come from.

Tatoeba-2020.08

Mẹ thích nuôi chó, con biết chứ?

I’d love a dog, you know.

OpenSubtitles2018.v3

Chỉ là chú chó con.

Just a little doggy.

OpenSubtitles2018.v3

Con chó con lớn nhất, Buck, anh đã gặp.

The eldest of the litter, Buck, you’ve met.

OpenSubtitles2018.v3

Đồ chó con!

You little bitch!

OpenSubtitles2018.v3

Tao sẽ giết bất cứ thằng chó, con chó nào chướng mắt tao.

I’ll kill every single fucking guy or gal in my way

OpenSubtitles2018.v3

Chó con chỉ còn nhìn thấy một cái là thắng ngay.

Even a dog at a glance can win. Mommy wins bread money.

QED

CO: Chó con mất tích và bảo hiểm không bao gồm cho cái ống khói.

CO: My puppy is missing and insurance doesn’t cover chimneys.

ted2019

Con chó con!

The puppy.

OpenSubtitles2018.v3

Chào chó con Cô ấy bỏ cả mày hả?

Baby, look at you.

OpenSubtitles2018.v3

Chó con: Với sự cho phép của The Pedigree Mutt Pet Shop

Puppy: Courtesy of The Pedigree Mutt Pet Shop

jw2019

Ta thấy cô ta ngất khi một con chó con liếm mặt cô ta.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi nghĩ chỉ là 1 con chó con dơ bẩn.

Archer: Just a dirty little cub, I think.

OpenSubtitles2018.v3

Vừa giết được vài con chó con à?

Killed a few puppies today?

OpenSubtitles2018.v3

Chó con nên được cho ăn một chế độ ăn uống cân bằng.

Puppies should be fed a balanced diet.

WikiMatrix

Giống như một con chó đi trông 150 con chó đần thối khác.

It’s like being a dog walker for 150 really stupid dogs.

OpenSubtitles2018.v3

Bạn có thể lấy mùi từ con chó cái, và con chó đực sẽ đuổi theo.

You could take the smell from the female dog, and the dogs would chase the cloth.

ted2019

Charley đã cứu một con chó con bị nước cuốn đi.

Charley saved a pup from being washed away.

OpenSubtitles2018.v3

Đánh một con chó con.

Beat a puppy.

OpenSubtitles2018.v3

Rickie Sorensen trong vai Spotty, một trong 84 chú chó con đốm mà Cruella bắt cóc.

Rickie Sorensen as Spotty, one of the 84 Dalmatian puppies that Cruella kidnapped.

WikiMatrix

Một con chó con, chúng ta có 1 con chó con.

We got a puppy.

OpenSubtitles2018.v3

” Ông sẽ bán những chú chó con này với giá bao nhiêu ạ ? ” cậu bé hỏi .

” How much are you going to sell the puppies for ? ” he asked .

EVBNews

Nếu Kurtzman đã từng tra tấn chó con hồi còn bé, thì tôi muốn được biết.

If Kurtzman was torturing puppies as a kid, I want to know.

OpenSubtitles2018.v3

” Chó con thưởng ngoạn cái chết sốc nhiệt của Vũ Trụ. ”

” Pup Contemplates the Heat Death of the Universe. “

QED

Bọ Chó Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Bọ chét chó gây rắc rối bởi vì nó có thể lây lan Dipylidium caninum.

The dog flea is troublesome because it can spread Dipylidium caninum.

WikiMatrix

Chúng là nang kí sinh của một loài bọ có tên sán dãi chó.

They’re parasitic cysts from a bug called echinococcus.

OpenSubtitles2018.v3

Ở đâu có chó, ở đó có bọ chét.

Where there’s dogs, there’s fleas.

OpenSubtitles2018.v3

Ko biết ve thì thế nào chứ chó của cô ấy chắc chắn là có bọ chét.

Don’t know about ticks, but her dog’s definitely got fleas.

OpenSubtitles2018.v3

Bọ chét mèo có thể lây truyền các loài ký sinh khác và lây nhiễm cho chó, mèo cũng như con người.

Cat fleas can transmit other parasites and infections to dogs and cats and also to humans.

WikiMatrix

Vào thế kỷ 18, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis thực hiện thí nghiệm với nọc độc bọ cạp và quan sát thấy rằng một số con chó và chuột đã được miễn nhiễm với nọc độc này.

In the 18th century, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis made experiments with scorpion venom and observed that certain dogs and mice were immune to this venom.

WikiMatrix

425 ngôi nhà đã được khử trùng và 1210 con lợn guinea, 232 con chó, 128 con mèo và 73 con thỏ đã được điều trị chống lại bọ chét trong một nỗ lực để ngăn chặn dịch.

425 houses were fumigated and 1210 guinea pigs, 232 dogs, 128 cats and 73 rabbits were given anti flea treatment in an effort to stop the epidemic.

WikiMatrix

Con bọ cơ bản đã xóa bỏ khả năng thoát thân trong hệ thống điều hành của con gián điều khiển nạn nhân tới hang ổ bằng râu giống như dắt chó đi dạo vậy.

The wasp basically un–checks the escape-from-danger box in the roach’s operating system, allowing her to lead her helpless victim back to her lair by its antennae like a person walking a dog.

ted2019

Ghẻ Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Sự xa lánh, ghẻ lạnh, và các ranh giới không thích hợp là những cách cư xử của một số cha mẹ với con cái.

Withdrawal, hostility, and setting inappropriate limits are ways parents act toward their children.

Literature

Không có con chó ghẻ nào cứu được mi lúc này đâu!

That mangy mutt can’t save you this time!

OpenSubtitles2018.v3

Despite the tradition of assigning the homeland of yaws to sub-Saharan Africa, Crosby notes that there is no unequivocal evidence of any related disease having been present in pre-Columbian Europe, Africa, or Asia.

WikiMatrix

Bệnh ghẻ là bệnh truyền nhiễm và có thể lây truyền qua tiếp xúc vật lý kéo dài với người hay thú bị nhiễm bệnh.

Scabies is contagious and can be contracted through prolonged physical contact with an infested person.

WikiMatrix

Mange Sarcoptic là do ghẻ acari Sarcoptes, gây thiệt hại và ngứa trên da của một số lượng lớn các loài động vật móng guốc trên toàn thế giới.

Sarcoptic mange is caused by the Sarcoptes scabies acari, which causes damage and itchiness in the skin of a large number of ungulate species worldwide.

WikiMatrix

Ngoài ra, nó đã thúc đẩy sự ghẻ lạnh của ông với trại trẻ mồ côi không phải là người Do Thái mà ông cũng đang làm việc tại đó.

Additionally, it spurred his estrangement with the non-Jewish orphanage he had also been working for.

WikiMatrix

Tay Uông Lư ghẻ lở ấy à?

Wang the Donkey with Scabies?

OpenSubtitles2018.v3

1920 – Marie-Anne Houde bị xử phạm tội giết Aurore Gagnon, người con ghẻ mà bà đã hành hạ nhiều năm qua.

1920 – Marie-Anne Houde is found guilty of murder of her 10-year–old stepdaughter Aurore Gagnon in a trial that attracted public attention.

WikiMatrix

Không đời nào tôi phải đi vòng tránh một con chó ghẻ nào.

I’ll be hanged if I go out of my way for any cur dog.

OpenSubtitles2018.v3

This theory is supported by genetic studies of venereal syphilis and related bacteria, which found a disease intermediate between yaws and syphilis in Guyana, South America.

WikiMatrix

Dan Mulligan (Mark Ruffalo) là cựu giám đốc của một hãng thu âm thành công và sinh sống tại thành phố New York, thường bị người vợ Miriam (Catherine Keener) ghẻ lạnh và phải chật vật bắt kịp theo xu hướng thay đổi của ngành công nghiệp âm nhạc.

Dan Mulligan (Mark Ruffalo) is a formerly successful record label executive living in New York City who is estranged from his wife Miriam (Catherine Keener) and struggling to keep up with the changing music industry.

WikiMatrix

Aulus Cornelius Celsus kê đơn thuốc với saffron cho các vết thương, cơn đau bụng, cơn ho, bệnh ghẻ, và trong thuốc giải độc mithridatium.

Aulus Cornelius Celsus prescribes saffron in medicines for wounds, cough, colic, and scabies, and in the mithridatium.

WikiMatrix

Sau khi kết hôn chính thức, mẹ và cha ghẻ em Shannon làm báp têm.

After getting legally married, Shannon’s mother and stepfather were baptized.

jw2019

Nhưng một số phản ứng bên ngoài và trở thành những con người áp đặt – giống như người cha / mẹ ghẻ lạnh của chúng.

But some react outwardly and become controlling people—just like the hostile parent.

Literature

Tớ là con chó ghẻ ở chỗ này.

I’m the bitch of this place.

OpenSubtitles2018.v3

Ghẻ cũng bắt gặp ở động vật hoang dã, chẳng hạn khỉ đột (gorilla) được biết là dễ bị nhiễm trùng khi tiếp xúc với các vật dụng do con người sử dụng .

Gorillas, for instance, are known to be susceptible to infection by contact with items used by humans.

WikiMatrix

Jolie bị cha ghẻ lạnh trong nhiều năm, khi Voight rời bỏ gia đình lúc cô chưa đầy một tuổi.

Jolie has had a lifelong dysfunctional relationship with her father, which began when Voight left the family when his daughter was less than a year old.

WikiMatrix

Au-gút-tơ không ưa người con ghẻ này vì có nhiều tính xấu và ông không muốn nó trở thành Sê-sa tương lai.

Augustus hated this stepson because of his bad traits and did not want him to become the next Caesar.

jw2019

Other prominent themes and archetypes include alienation, physical and psychological brutality, characters on a terrifying quest, and mystical transformation.

WikiMatrix

Chúng tôi thất bại trước sốt rét, sốt vàng và bệnh ghẻ cóc.

We failed against malaria, yellow fever and yaws.

ted2019

Trong hai năm tiếp theo, Churchill tỏ vẻ ghẻ lạnh với ban lãnh đạo đảng Bảo thủ về những vấn đề thuế quan bảo hộ và phong trào đòi độc lập Ấn Độ, mà ông phản đối.

Over the next two years, Churchill became estranged from the Conservative leadership over the issues of protective tariffs and Indian Home Rule, which he bitterly opposed.

WikiMatrix

Nó chỉ là con ghẻ của tôi

He was only my stepson

opensubtitles2

Thẳng cảnh sát chó ghẻ đó nghe trộm điện thoại của tao!

The son of a bitch policeman tapped my phone!

OpenSubtitles2018.v3

Năm 2005, cô đóng vai chính cùng với Eric Stoltz, đóng vai người vợ cũ bị ghẻ lạnh và ghê tởm của anh, trong bộ phim ngắn của Sci Fi Channel The Triangle.

In 2005 she guest-starred alongside Eric Stoltz, playing his estranged and embittered ex-wife, in the Sci Fi Channel’s miniseries The Triangle.

WikiMatrix

Trong lúc kiều ngụ tại xứ Phi-li-tin, Y-sác được Đức Chúa Trời ban cho “nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi-tớ rất đông; bởi cớ ấy, dân Phi-li-tin đem lòng ganh-ghẻ”.

During his residence among the Philistines, Isaac was blessed with “flocks of sheep and herds of cattle and a large body of servants, so that the Philistines began to envy him.”

jw2019

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chó Đực Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Asahihotpot.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!